Barış Ceylan Ak

Barış Ceylan Ak

Bolvadin Kent Haber
[email protected]

BOLVADİN KENT KONSEYİ NEREDE?

01 Haziran 2024 - 13:17

Kent Konseyleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği'ne dayanarak Türkiye'de kurulmuş yapılardır. Kuruluş amaçları; Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek.Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzmanlaşmanın esas olduğu demokratik yapılardır. Daha önceki dönemlerde Bolvadin Kent konseyi oluşturuldu. Güzel bir dizi aktiviteler ile Bolvadinin sosyal hayatına pozitif katkıda sağladı. Bolvadin Kentkonseyi içerisinde memleketin önde gelenleri iş insanları, kamuda çalışan konusunda  uzman kişiler, siyasi parti temsilcilerinden olumuştu. Bir süre sonra faaliyetleri askıya alındı. Bolvadin kent konseyi anılarda kaldı. Bir kentin gelişebilmesi için ortak akıl orak vizyon öemlidir. Değişim içeren başlarsa hayat bulur. Bir toplum dışardan değişime zorlanırsa bu memleketin gelişimi için dahi olsa herzaman dirençle karşılaşır. Bolvadin gelişime açık geleceği gelişmeye müsait bir kentimiz memleketimizde un var şeker var yağ var su var önemli olan ortak akılla hareket edip memleketin çıkarları için bir araya gelebilmek . Bu zamanda kentin insanlarını ortak zeminde bir araya gelebileceği en iyi zemin Kent konseyleri olarak görünmekte işte bu nedenle Bolvadin kent konseyi yeniden aktif hale getirilmeli çalışmaları için gerekli maddi ve manevi destek verimelidir. 

01.06.2024/Barış Ceylan Ak

YORUMLAR

  • 0 Yorum