Reyhan Kılınç

Reyhan Kılınç

Hukuk Köşesi
[email protected]

Kira Uyuşmazlıklarında Yeni Dönem!

07 Eylül 2023 - 15:29

KİRA UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCUYA GİTME ZORUNLULUĞU

5 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Kira ve Kat Mülkiyeti Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk dönemi 1 Eylül 2023'te hukuk dünyasındaki yerini aldı.
Bu kanunda yapılan değişiklikle kiracı ile kiralayan arasında doğan uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya gitmek zorunlu hale geldi.
İster ev ister işyeri kiralarından kaynaklanan problemlerde dava açılmadan önce arabuluculuğa gidilerek uyuşmazlığın çözülmesi talep edilecek. Bu arabuluculuk görüşmesinde, arabulucu tarafından düzenlenecek tutanak ile anlaşmanın sağlanamaması halinde ancak dava yoluna gidilebilecektir.

ARABULUCULUK SÜRECİNE BAŞVURUYU KİM YAPACAK? 
Uyuşmazlığın giderilmesini isteyen taraf, herhangi bir şekilde karşı tarafın onayını almaksızın doğrudan arabulucuya başvurabilecektir. 

ARABULUCULUK BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?
Başvuru; 
  • Karşı tarafın, karşı taraf birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki adliye arabuluculuk bürosuna, 
  • Adliye arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne,
  • Adliye arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde, büronun görevini, görevlendirilen sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğü yerine getirir.
Görevlendirilen arabulucuya, taraflara ait iletişim bilgileri verilir. Arabulucu elindeki iletişim vasıtalarını kullanarak görevlendirme konusunda taraflarla ayrı ayrı veya birlikte görüşerek bilgilendirir. Akabinde tarafları ve tarafların varsa avukatlarını ilk toplantıya davet eder.  

ARABULUCUYA BAŞVURMADAN DAVA AÇILMASI DURUMUNDA NE OLUR?
Dava dilekçesi içeriğinden açıkça arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde derhal herhangi bir usuli işlem yapılmadan ve duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle USULDEN REDDİNE karar verilir.

ARABULUCULUK SÜRECİ NE KADAR SÜRMEKTEDİR?
Sürecin tamamlanması için üç haftalık süre vardır. Zorunlu durumların ortaya çıkması halinde bu sürenin dört haftaya çıkması mümkündür. 

ARABULUCULUK SÜRECİ NE ZAMAN SONA ERER?
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği Madde 20’ye göre:
-Arabulucu; taraflara ulaşamaması veya taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması 
-Tarafların anlaşmaya varması
-Tarafların anlaşamaması 
-Taraflardan birinin arabulucuya veya karşı tarafa çekildiğini bildirmesi

TARAFLARIN ANLAŞMASI DURUMU
Arabuluculuğun sonunda varılan anlaşma durumunun kapsamı taraflarca belirlenir. Anlaşma belgesi düzenlenir, bu belge taraflar ve arabulucu tarafından imzalanır. Arabuluculuk sonunda anlaşmaya varan taraflar, bu anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesini talep edebilirler. 
 
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ, KOMŞULUK HUKUKU VE KAT MÜLKİYETİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARDA DA ARABULUCULUK DAVA ŞARTI SAYILACAK. 
7. Yargı Paketi düzenlemesiyle birlikte taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığını giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklar içinde arabulucuya başvurmak zorunlu hale gelmiştir. Bu durumlarda arabulucuya başvurmadan dava açılamayacak. 

ARABULUCULUĞUN FAYDALARI NEDİR? 
  • Önemle belirtmek isteriz ki arabuluculuğa başvurmakla mahkemeye gitme hakkınızı kaybetmezsiniz. Herhangi bir anlaşamama durumunda yine mahkemeye gidilebilecektir.
  • Uyuşmazlığın her aşamasında arabuluculuğa başvurulabilir.
  • Arabuluculuk süreci daha ekonomik ve mahkeme sürecine göre daha kısa sürmektedir.
  • Arabuluculukta anlaşılması durumu mahkeme kararı ile eşdeğerdir.
  • Arabuluculuk sürecinde konuşulan her şey gizli tutulur. Bu husus ticari itibar ve bilgiler ile mahremiyet açısından büyük önem taşımaktadır.
  • Arabuluculukta uyuşmazlıklarınızı rahatlıkla ve açık bir şekilde konuşabilirsiniz.
  • Taraflar kendi çözümlerini bulduklarında uyuşmazlık ortadan kalkar ve daha sağlıklı bir şekilde tarafların aralarındaki ilişkiler de devam eder.
 
PEKİ ARABULUCUYA AVUKATLA GİDİLEBİLİR Mİ?
Taraflar arabuluculuk müzakerelerine bizzat kendileri, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabilirler.
Faydalı olması dileğiyle...
Reyhan KILINÇKAYNAKÇA :
1. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği
2. hukukihaber.net